Drenering

Savicon AS grøfter jorder over store deler av Øst- og Sørlandet

God drenering er første steg mot et lønnsomt jordbruk. Nøkkelen til et godt grøftesystem er god kunnskap og nøyaktige maskiner. I samarbeid med bonden og lokale rådgivere finner vi riktige metoder. Hvert år legger vi ned ca. 400 kilometer rør i bakken og 95 prosent av disse er filterrør.

Vi tilbyr:

  • Nøyaktig og detaljert grøfteplanlegging, hvor vi prøver ut dybde, fall og grøfteretning i en digital 3D-modell av jordet for å oppnå et optimalt grøftesystem.

  • Grøfting med selvgående grøftemaskiner som i sin helhet er konstruert for drenering, noe som gir en rekke fordeler. Maskinene graver svært nøyaktig, takler store ujevnheter på jordet og har god framkommelighet.

  • God kunnskap om ulike grøftemetoder, bruk av filterrør, flis, pukk med mer.

  • Veiledning og hjelp med aktuelle tilskudd.

  • Grøftekart basert på nøyaktige data som grøftemaskinen registrerer når rørene legges.

Fagrelatert

Bilde av dreneringsarbeide høsten 2021 hos Hans Christian Holmsen i Aurskog.

KONTAKT: